Czym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jako organizacja społeczna oferuje:

– opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych z udziałem Polaków za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria, itp.)
– sporządzanie opinii, ocen i ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów (w tym samochodów zabytkowych) i likwidacji szkód komunikacyjnych
– wyceny wartości rynkowej pojadów
– wyceny uszkodzeń pojazdów będących następstwem wypadków lub kolizji samochodowych w kraju i za granicą
– rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych
– pomoc, konsultacje i doradztwo techniczno-prawne dla ofiar wypadków samochodowych
– likwidację szkód komunikacyjnych

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją społeczną zrzeszajacą osoby ściśle związane z branżą motoryzacyjną oraz kwestiami techniczno-prawnymi dotyczącymi opiniowania i likwidacji szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych na terenie Polski i w Niemczech.

W skład Stowarzyszenia MOTOEXPERT wchodzą członkowie, którymi są m.in. :

– rzeczoznawcy samochodowi certyfikowani przez Ministra właściwego ds. transportu

– biegli sądowi Sadów Okręgowych w Polsce

– eksperci techniki samochodowej związani z branżą motoryzacyjną

– radcy prawni

– adwokaci

Dlaczego my?

Powierzając wykonanie usługi rzeczoznawczej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych ekspertom techniki samochodowej, biegłym sądowym lub rzeczoznawcom samochodowym będącym członkami Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT stawiają Państwo na:

– doświadczenie (wieloletnia praktyka zawodowa członków Stowarzyszenia)

– niezależność (wykonywanie niezależnych ocen i ekspertyz technicznych)

– wiedzę merytoryczną (szkolenia, certyfikaty, odznaczenia)

– najwyższą jakość usług opartą na standardach europejskich (m.in. prawo UE)

– charakter międzynarodowy (część naszych członkow wykonuje działalność poza granicami Polski – w Niemczech)

– charakter organizacji (Stowarzyszenie jest organizacją społeczną)

Rzeczoznawca Samochodowy Rzeszów

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY RZESZÓW

 

Rzeczoznawca samochodowy Rzeszów to jeden z partnerskich i członkowskich rzeczoznawców techniki samochodowej, którzy należą do Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Technki Samochodowej MOTOEXPERT z siedzibą w Kielcach. Regionalny ekspert motoryzacyjny czyli rzeczoznawca samochodowy Rzeszów jest partnerem organizacji w województwie podkarpackim i na jego terenie wykonuje zlecone mu usługi z zakresu techniki samochodowje i opiniowania szkód komunikacyjnych.

Jako, że głównym profilem działalności Stowarzyszenia MOTOEXPERT jest opiniowanie szkód samochodowych powstałych podczas zdarzeń drogowych, rzeczoznawca samochodowy Rzeszów specjalizuje się w sporządzaniu niezależnych ocen i opinii technicznych dotyczących uszkodzeń powypadkowych. Dodatkowo rzeczoznawca z Rzeszowa kalkuluje koszty napraw pojazdów oraz wycenia wartość samochodu lub jego pozostałości, jeśli wystąpiła szkoda całkowita.

Rzeczoznawca samochodowy Rzeszów będąc doświadczonym ekspertem techniki samochodowej i partnerem Stowarzyszenia MOTOEXPERT wykonuje swoje niezależne usługi rzeczoznawcze w oparciu o najnowsze standardy europejskie i wyjątkową dokładnością. Skorzystanie z usług, jakie oferuje rzeczoznawca samochodowy Rzeszów może skutkować m.in. otrzymaniem lukratywnego odszkodowania powypadkowego na podstawie sporządzonej przez niego, w pełni obiektywnej i niezależnej opinii technicznej.

Rzeczoznawca samochodowy z Rzeszowa (woj. podkarpackie) - Tomasz Wyczarski

Rzeczoznawca Samochodowy Rzeszów jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT od 2013 roku 

Rzeczoznawca z Rzeszowa jako partner i członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT posiada także:

– certyfikat rzeczoznawcy motoryzacyjnego o specjaloności: technika samochodowa wydany przez POLEKSMOT nr ref.2667

Kontakt z rzeczoznawcą samochodowym z Rzeszowa możliwy za pośrednictwem Centrali Stowarzyszenia MOTOEXPERT – tel. (032) 746 0777

Rzeczoznawca samochodowy z Rzeszowa (woj. podkarpackie) - Krzysztof Żółtek

Rzeczoznawca Samochodowy Rzeszów jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT od 2013 roku

Rzeczoznawca z Rzeszowa jako partner i członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT posiada także:

– uprawnienia rzeczoznawcy motoryzacyjnego AUTO CONSULTING nr 864

– certyfikat Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT SRTMiRD AUTO CONSULTING nr 372/2010

– certyfikat rzeczoznawcy pojazdów samochodowych AUTO CONSULTING

– wpis na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Krośnie

– wpis na listę biegłych skarbowych Izby Skarbowe w Rzeszowie

Kontakt z rzeczoznawcą samochodowym z Rzeszowa możliwy za pośrednictwem Centrali Stowarzyszenia MOTOEXPERT – tel. (032) 746 0777

Rzeczoznawca samochodowy z Rzeszowa (woj. podkarpackie) - Andrzej Rainer

Rzeczoznawca Samochodowy Rzeszów jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT od 2013 roku

Rzeczoznawca z Rzeszowa jako partner i członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT posiada także:

– certyfikat Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych PZM o nr 493/2010

– wpis na listę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zwanego dawniej Ministerstwem Infrastruktury) – nr identyfikacyjny RS 001357

– certyfikat Eurotax – nr 134/2006

– certyfikat ITS Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy – nr 00755/F1/11

– certyfikat ITS Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Osób – nr 00162/F1/11

– certyfikat ITS Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy – nr 02679/F4/11

– certyfikat DEKRA:  Badanie techniczne pojazdów w aspekcie ochrony środowiska – nr SKP/I/025/2006

– certyfikat DEKRA: Dokumenty stosowane przy badaniach technicznych pojazdów – nr SKP/II/122/2007

– certyfikat MAN-STAR TRUCKS Sp.z o.o. : Budowa, eksploatacja i naprawa autobusów MAN – nr MAN/2010

– możliwość wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów – specjalność  nr 830 SIMP

– możliwość wyceny pojazdów zabytkowych

Kontakt z rzeczoznawcą samochodowym z Rzeszowa możliwy za pośrednictwem Centrali Stowarzyszenia MOTOEXPERT – tel. (032) 746 0777

 

INFORMACJA

Poszukujemy rzeczoznawców samochodowych, eskpertów techniki samochodowej i biegłych sądowych z Krakowa i okolic, którzy chcieliby w ramach Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT zostać partnerami regionalnymi Stowarzyszenia.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM W REGIONIE!

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT