Koszt opinii powypadkowej – Niemcy

Koszt niemieckiej opinii technicznej

 
Jeżeli ulegniemy wypadkowi lub kolizji samochodowej na terenie Niemiec powinniśmy się zastanowić w jaki sposób rozpoczniemy likwidację powstałej szkody. Jedną z opcji jest transport uszkodzonego samochodu do Polski, co jest niezmiernie kosztowne i zajmuje sporo czasu czy rozpoczęcie likwidacji powstałej po wypadku lub kolizji samochodowej szkody jeszcze na terenie Niemiec. Jeżeli zdecydujemy się na ta drugą opcję musimy zlecić wykonanie opinii technicznej niemieckiemu rzeczoznawcy.
 
Należy pamiętać o tym, ze koszt opinii technicznej wykonanej przez niemieckiego eksperta będzie o wiele wyższy niż koszt takiej opinii wykonanej przez jego polskiego odpowiednika, który jednak będzie przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego więc nie będzie bezstronny wobec tego może się okazać, ze wykonując opinię techniczna kierował się dobrem swojego pracodawcy a nie ja powinien dobrem klienta czyli naszym. Na wyższy koszt opinii technicznej będą się składać przede wszystkich wyższe niż w Polsce stawki roboczogodzin.
 
Jeżeli zdecydujemy się na likwidację szkody powstałej w skutek wypadku lub kolizji samochodowej w Niemczech bezpośrednio po wypadku powinniśmy zlecić wykonane opinii technicznej niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu nalezacemu do Stowarzyszenia Miedzynarodowych Rzeczoznawcow Techniki Samochodowej MOTOEXPERT. Na wyższy koszt opinii technicznej wykonanej przez eksperta ze Stowarzyszenia MOTOEXPERT będzie składało się jednak jego wysokie zaangażowanie w pracę poparte długoletnim doświadczeniem, dokładność wykonywanej pracy oraz wparcie jakie możemy od niego uzyskać.
 
Decydując się jednak na takie rozwiązanie możemy dużo zyskać ponieważ wykonana przez niego opinia techniczna będzie bezstronna, wykona z niezwykłą dokładnością wobec tego stanie podstawą wypłaty możliwie najwyższego odszykowania za poniesione w skutek wypadku lub kolizji samochodowej na terenie Niemiec starty. Otrzymanie możliwe najwyższego odszkodowania da nam pewność, ze pokryje ono wszystkie koszty napraw powstałych w skutek wypadku samochodowego lub kolizji uszkodzeń.
 
Powinniśmy pamiętać również o tym, że zlecając wykonie opinii technicznej niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu Stowarzyszenia Miedzynarodowych Rzeczoznawcow Techniki Samochodowej MOTOEXPERT nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów ponieważ całkowity koszt wykonania opinii technicznej, po podpisaniu przez nas cesji wierzytelności zostanie pokryty z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku.
 
 
Wypadek w Niemczech – Rzeczoznawca Samochodowy Krakow